Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Санитарна защита на територията на страната от внос и разпространение на инфекциозни болести

Основните въпроси на темата

1. Международна система за предотвратяване на доставките
инфекциозни заболявания.

2. Организация на санитарната защита на територията на страната.

3. Постоянни и временни органи,
извършване на работа по санитарна защита на територията
страна.

4. Характеристики на конвенционалните инфекциозни агенти
от равнините.

5. Списък на най-често използваните мерки
за да се предотврати разпространението на конвенционалните
заболявания.


Санитарната защита на границите на страната от вноса на инфекциозни болести е една от широко известните и отдавна установени области на превантивна работа.

Обратно в XIV век. в Италия във Венеция за първи път бе приложена защитна мярка, като например задържането на кораби, товари и хора, пристигащи от необлагодетелствани райони по света.

Задържането продължи 40 дни, поради което от италианската дума "40 карантина" настъпи широко разпространен термин - карантина. Успехът на тази мярка гарантира неговата популярност, а в пристанищните градове на много европейски страни "карантини" са построени сгради, в които са пристигнали лица, пристигащи от райони, които не са годни за чума и холера. В Русия през 16 век се появяват "гранични постове", "карантини". От дълго време, от въвеждането на първата карантина, се подобриха и променят ограничителните и забранителни мерки. Но с течение на времето стана очевидно, че недостатъчно обединената система на карантина се превърна в средство за икономическо и политическо влияние на някои страни върху други. В същото време липсва ефективен контрол по границите на страната. Причините за това са модерните високоскоростни транспортни средства, интензификацията на международния туризъм, транспорта и търговията, както и уникалността на модерната холера El Tor под формата на трудно разпознаваеми пациенти с леки форми и вибрионосители. През 1974 г. Световната здравна организация (СЗО) прие новите международни здравни правила. Те променят основната концепция за дейност, която сега се изразява в санитарната защита на територията, а не само на границите на страната. Целта на Международния здравен регламент е да гарантира максимална защита срещу разпространението на карантинни заболявания - чума, холера, жълта треска, без да нарушава (или минимално нарушава) международния транспорт и съобщения. Според правилата всички държави са задължени в рамките на 24 часа да докладват на СЗО информация за регистрираните заболявания, изолирането на чума от микроби от гризачи или бълхи, вируса на жълтата треска от комарите, смъртоносните резултати, границите на избухването и предприетите мерки. СЗО концентрира тези данни и от своя страна редовно представя на всички страни актуална и периодично обобщаваща епидемиологична информация за конвенционалните инфекциозни заболявания.


В нашата страна работата се извършва в съответствие с "Правилата за санитарна защита на територията на СССР", въведен през 1984 г. Правилата регулират превантивните и противоепидемични мерки за редица заболявания. Те включват конвенционални заболявания (чума, холера, жълта треска), заразни вирусни хеморагични трески (Lassa, Ebola, Marburg), малария и други заболявания, които са опасни за хората, предавани от комари (треска на денга, хикунгуния, Rift Valley, West Nile, енцефаломиелит коне - западноамерикански, източноамерикански, венецуелски, енцефалит - японски, калифорнийски, северен Луи, долината на Мъри). Съгласно Правилата Министерството на здравеопазването координира и контролира работата на цялата медицинска служба и организира санитарен надзор. В тази работа той разчита на епидемиологичната информация, която получава от СЗО под формата на ежедневен епидемиологичен радиотелеграфски бюлетин, ежеседмичен епидемиологичен доклад, проучвания и др. От своя страна министерството информира медицинската служба на страната за страните, в които са регистрирани конвенционални или карантинни болести, и установява списък на страните , когато пътувате, до които заминаващи граждани трябва да получават ваксинации. Решенията и мерките за санитарна защита, разработени и приети от Министерството на здравеопазването, са задължителни за всички държавни и кооперативни органи, министерства, предприятия, организации, колективни стопанства, държавни ферми, профсъюзи, обществени организации, длъжностни лица, физически лица, включително чуждестранни, организации.Санитарната защита на територията на Русия включва набор от организационни, санитарни и хигиенни, терапевтични и превантивни и противоепидемични мерки, които се извършват на всички превозни средства, международни комуникации, гранични пунктове през границата на страната и на цялата територия.

Териториалните санитарно-епидемиологични станции организират и насочват всички противоепидемични действия при откриването на инфекциозни пациенти, включително пациенти с конвенционални инфекции. Ако е необходимо, специализирани съоръжения за борба с болестта чума участват в разследването на причините за разпространението на тези заболявания и провеждането на спешни превантивни мерки. Научно и методическо ръководство


Изследователски институти на вирусологичния профил на Руската академия по медицина. При епидемичното разпространение на инфекциозни заболявания в работата, която по указание на Министерството на здравеопазването на Руската федерация, пристигат на място и се предприемат необходимите мерки, са включени мобилни противоепидемични екипи.

В пристанищата и железопътните гари на граничните пунктове се предвижда специална система от мерки.

Санитарни карантинни пунктове в пристанища и железопътни гари извършват медицински преглед на хора (екипаж, пътници), превозни средства (контейнери, запалки), документи (медицинска санитарна декларация, сертификат за дератизация, паспорти, билети). Те решават, в зависимост от здравната информация. При липса на пациенти или информация за болните превозните средства имат право на свободно движение. Когато получават информация за пациентите или ги идентифицират по време на изследването, се предоставя спешна информация на ръководителя на лечебното заведение; пациентът е изолиран и хоспитализиран, за да се изясни диагнозата и лечението; превозно средство, върху което е идентифициран пациент със симптоми на чума, холера или заразна хеморагична треска, заедно с всички пътници, екипаж и товари, е назначен в санитарен кей, където е необходима превантивна и противоепидемична работа, включително дезинфекция, дезинфекция и дератизация.

На територията на страната (в автономна република, провинция, регион, град, област) здравните власти действат в съответствие със сложни планове. Тези планове се преразглеждат на всеки 5 години и се одобряват от съветите на министрите на републиките, изпълнителните комитети на Съветския съюз на народните депутати. В сложните планове съдържанието на превантивната и противоепидемичната работа се определя от всички служби на дадена територия. Всяка лечебна институция има собствен план, който определя конкретни задачи, осигурява материално и техническо оборудване и система за епидемиологична информация. Готовността на лечебното заведение означава специално обучение на персонала, план за препрофил на помещенията за болница, обсерватория или изолатор, лаборатории, разпределение на консултанти, транспорт и други мерки.

Всички здравни органи - териториални и


Вътрешни - информират Министерството на здравеопазването за идентифицирането на пациентите (или съмнителни) конвенционални и епидемиологично опасни заболявания; за откритите носители на патогени от холера, чума, малария; за изолиране на чужди граждани; върху изолирането на култури от патогени и холера от обекти от околната среда, от животни, от артроподи.

За лица, пристигащи от страни, които са в неравностойно положение по епидемиологично опасни заболявания, в извънредни случаи се установява медицински надзор под ръководството на Министерството на здравеопазването. Ако се вземе такова решение, ЕЕН изпраща тази информация на съответните медицински и превантивни институции и контролира своевременността и качеството на наблюдението. Лицата, подлежащи на надзор, не са изолирани и не са ограничени в свободата на движение. Те изискват адрес на пребиваване или маршрут по време на инкубационния период на конкретна болест. Те могат да бъдат призовани в медицинска и превантивна институция.

Когато пациентът е намерен, анти-епидемични мерки в епидемията включват активно откриване на пациенти, които са подозрителни към болестта, и тези, които комуникират с тях. Пациентите са хоспитализирани, комуникират с тях според свидетелските показания, изолирани са, подлежат на надзор и, ако е необходимо, се изследват, лекуват, дезинфекцират. При идентифициране на пациенти с белодробна чума или опасна хеморагична треска формата на изолация може да бъде както следва:

1) отделна кутия (Meltzer) със санитарен възел
скрап, двоен вентил за медицински персонал, с
смукателна вентилация;

2) пластмасов изолаторен материал с ниско налягане
с автономна вентилация. Изолационни времена
това е в обикновеното отделение, има многобройни
ръкави с ръкавици, poluskafandry. Тази конструкция
осигурява на медицинския персонал възможност да работи
Ако те са извън изолатора, това е възможно
процедури като трахеотомия, кръвопреливане, електро
кардиография, радиография. Изолатори на въглища
включват нозокомиални инфекции и защита
медицински персонал;

3) използвайте пластмасови изолатори за транспортиране
за транспорт в самолети и превозни средства
опасни инфекциозни заболявания;

4) изолиран, самостоятелен, по-


Схема 58. Антиепидемична работа в избухването на холера

Ако пациентът е идентифициран - Спазване на защитните мерки от страна на медицинския персонал

защитно облекло

защита на ръцете (ръкавици, миене на ръце със сапун, 0,2% разтвор на хлорамин)

- Сигнал в SES

> - «- Според антибиотична профилактика ■ • - Работа с идентифицирани източници на инфекция

--- ^ интензивно

Подразбиращо се заболяване

- "* - Вибрио

непосредствена хоспитализация

- "- Елиминиране на пътища на предаване - дезинфекция - Еметик, изпражнения

обработка със суха хлорирана топлоустойчива вар 1: 5 - 1 час суха DTS обработка ГК 1:10 - 1 ч

третиране със сух неутрален калциев хипохлорит 1:10 - 1h лечение с 5% разтвор на лизол 1: 2 - 1h

- Сервизи

кипене в 2% разтвор на сода 15 минути накисване в 0.5% разтвор на хлорамин 15 минути накисване в 0.25% разтвор на DTS GK 15 минути

-Бен бельо

кипене в 0,2% сода разтвор 15 минути накисване в 2% хлорамин разтвор 2 часа

■ - Поставка

промиване с 2.5% разтвор на DTS GK - 30 мин. промиване с разтвор на хлорен вар - 30 мин. промиване с 3% разтвор на лизол - 30 мин

■ -Защита на лицата, които комуникират с източника на инфекция

Изолация или медицински надзор 5 дни

бактериологично изследване на изпражненията

според указанията - антибиотична профилактика

болничната болница се използва за голям брой пациенти в дадена област.

Правилата за санитарна защита на територията на страната предвиждат мерки за предотвратяване на разпространението и разпространението на конвенционални инфекциозни заболявания и работа в епидемии. Когато се работи по избухването на холера (Схема 58, Приложение 8), инкубационният период се определя за 5 дни.


С чумата инкубационният период е 6 дни. Превозно средство (самолет, кораб, влак) се счита за заразено, ако на борда има лице с чума и е открит гризач, заразен с чума. Превозното средство се счита за подозрително, ако през предходните 6 дни имаше заболявания сред пътниците или екипажа, ако има лице, което не е преминало 6-дневната изолация след напускане на неблагоприятната зона, ако случаят на гризачи е открит от неизвестна причина.

Когато се идентифицира пациент с чума, той незабавно се хоспитализира. Комуникацията с пациенти с белодробна форма трябва да бъде изолирана в продължение на 6 дни и им е дадена превантивна терапия и бактериологично изследване за фаринксален пренос.

Комуникацията с болната бабунична форма на чумата, наблюдавана в продължение на 6 дни, предпазните мерки се предписват само според указанията. Във всички случаи фокусите се дезинфекцират и дезинфекцират. Бактериите от чума са чувствителни към обичайните концентрации на дезинфектанти. Ако в превозното средство се открие чума на гризачи, се извършват дератизация и дезинсекция. Защитата на здравните работници е особено важна, когато се работи с пациенти с форма на белодробна чума. В тези случаи трябва да работите в предпазни очила, респиратор (или маска от памучни марли), ръкавици.

В правилата за санитарна защита на територията на страната, инкубационният период за жълта треска е определен на 6 дни. Пациентът с жълта треска подлежи на задължителна хоспитализация. При превозните средства, пристигащи от неблагоприятния район, в присъствието на комари, се извършват дезинсекции. Преди да пътувате до държави, които не са успели за жълта треска, заминаващи граждани получават ваксина.

При изключително опасни хеморагични трески (Lassa, Ebola, Marburg) инкубацията се определя за 21 дни. Ако се идентифицира пациент или подозрителен пациент, пациентът е максимално изолиран в предварително дефинирани болници, където се наблюдава специален анти-епидемичен режим. Ако е възможно, пациентите трябва да бъдат поставени в изолатори с намалено налягане. Пациент с вирусна хеморагична треска (или с подозрение) се хоспитализира не по-късно от 3 часа след получаване на заявлението. Пациентите, които са в контакт с пациента, са хоспитализирани в рамките на 6 часа След изолиране или евакуация на пациента,


дезинфекция на стаята, където е бил пациентът, дрехите, дрехите на персонала, пациента, инструментите, почистващия материал и изхвърлянето на пациента (храчки, урина, изпражнения, повръщане). Като дезинфектант се използват 0, 5% разтвор на активиран хлорамин, 3-5% разтвор на хлорамин, 2.5% разтвор на DTS HA, 5% разтвор на хлорен вар, 8% разтвор на лизол за различни предмети. Съдовете се варят; дрехи, постелки се дезинфекцират с пара формалин или пара-въздух в стая за дезинфекция.

Идентифицирането на пациенти с малария и паразити се извършва при лица, които са се завърнали от засегнатите страни. Според правилата на пътниците, риболова и други кораби при завръщането им от чужди пътувания и посещения в държави, които не са успели за малария и откриването на фебрилни пациенти, независимо от диагнозата, се провежда кръвен тест за малария. Пациентите и носителите са предписани лечение и химиопрофилактика. Превозните средства се дезинфекцират.

Защитата на медицинския персонал, работещ с пациентите, или провеждането на лабораторни изследвания на материала от пациента е възможно с повишено внимание към прилагането на всички процедури и непрекъснатото използване на защитно облекло. За да направите това, използвайте респиратор за каска, покривало за обувки, халат, престилка, ръкавици или костюм против пламък с респиратор "венчелистче", очила или пластмасово капаче. Вместо дихателен апарат, можете да нанесете превръзка от памучен тампон, но трябва често да се променя, тъй като губи защитните си свойства при мокро. Задоволителната защита на персонала дава точна употреба на обичайната хирургическа маска, рокля и ръкавици. Ръкавата трябва да бъде защитена с пластмасова или платнена престилка, вместо обувки, капачки и ръкавици могат да се използват пластмасови торбички. След контакт с пациента, обувки, престилки и ръкавици се изгарят. За повторно използване памучните дрехи (халати, шапки, маски, покривки за обувки) се напояват в дезинфекционен разтвор, след това се автоклавират и измиват. Ръкавиците се накиснат и в дезинфекционен разтвор, след което се измиват с вода.

В изключителни случаи, при групови или повторни заболявания, изпълнителните комитети на регионалните или регионалните съветски депутати или резолюциите на правителствата на републиката, по предложение на здравните органи, въвеждат карантина - комплекс от противоепидемични,


Схема 59, Антиепидемични мерки в избухването, организирани от спешна антипидемична комисия

Съдържание на работа - Организационна работа

-Мобилизиране на транспорта, материала

- въвеждане на ограничения за влизане и излизане (в изключителни случаи)

-Организиране на обсерватории за хора, напускащи карантинната зона (определяне на приоритети, храна, заминаване извън камината)

изпълнител - спешна антипидемична комисия

Съответствие със санитарните изисквания за товари, багаж, стоки и поща

изпълнители - агенции, ангажирани в международния транспорт, и министерството (съобщения, транспорт, морски и речен флот, гражданска авиация)

- Предоставяне на условия за производство, продажба и транспортиране на храна и суровини извън епидемията, с изключение на разпространението на инфекцията

изпълнители - предприятия от министерствата на хранително-вкусовата промишленост, рибарството, търговията и др.

—Санитарно-гигиеническая работа

—Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, обеззараживание сточных вод

исполнители — предприятия министерств коммунального хозяйства и др. ведомств

—Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил и противоэпидемического режима

исполнители — все предприятия, организации, отдельные лнца —Противоэпидемическая работа

—Активное выявление больных (подозрительных), госпитализация и лечение

—Выявление общавшихся с больными, их наблюдение, обследование, изоляция (по показаниям), профилактическое лечение

—Наблюдение в обсерваторах выезжающих из очага здоровых лиц —Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

исполнители — территориальная и ведомственная медицинская служба, санитарный актив

—Ограничительные меры

—Охрана объектов в очаге (госпитали, морги, лаборатории, изоляторы)

исполнители — органы милиции, добровольные народные дружины —Наружное оцепление границ карантинной зоны

исполнители — войска Вооруженных сил СССР


гигиенических и административных мер, предупреждающих вынос инфекции из очага. Это решение согласовывается с Минздравом.

С момента объявления карантина руководство противоэпидемической, лечебной работой, организация всех видов деятельности передается временно функционирующему органу — Чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК).

Обязанности ее многообразны. Они включают организационные меры, противоэпидемическую и лечебную работу (схема 59). Кроме того, на всех транспортных магистралях, ведущих из карантинной зоны, организуют временные санитарно-контрольные и контрольно-пропускные пункты. Их создают местные органы здравоохранения, медицинские учреждения Министерства путей сообщения, гражданской авиации совместно с органами МВД.

Все перечисленные противоэпидемические мероприятия проводят до ликвидации очага инфекционной болезни. О снятии карантина объявляется решением исполкома областного, краевого Совета народных депутатов, постановлением правительства республики. Это решение принимается по представлению органов здравоохранения.

ВЪПРОСИ И ЦЕЛИ ЗА САМО-КОНТРОЛ

1. На какие болезни распространяется действие Между
народных медико-санитарных правил?

а) чума; б) туляремия; в) холера; г) дизентерия Шиги; д) желтая лихорадка.

2. В целях предупреждения завоза и распространения
экзотических инфекций наиболее рациональна:

а)санитарная охрана территории страны; б)санитарная охрана границ страны.

3. На какие болезни распространяется действие
«Правил по санитарной охране территории СССР»?

а) чума; б) холера; в) дизентерия; г) желтая лихорадка; д) лихорадка Ласса; е) лихорадка Марбург; ж) кампилобак-териоз; з) легионеллез; и) малярия; к) комариные энцефалиты.

4. В работе по санитарной охране территории страны от
завоза инфекционных болезней участвуют:

а) санитарно-карантинные пункты; б) лечебно-профк-лактические учреждения; в) специализированные научные учреждения; г) СЭС.11 Зак. 398


ЗСь


5. Какие меры являются главными в санитарной охране
территории страны от заноса инфекционных болезней?

а) международная эпидемиологическая информация; 6) наблюдение за прибывшими из неблагополучных районов; в) бактериологическое обследование всех прибывших; г) карантин для прибывших из неблагополучных районов.

6. В городе составляется комплексный план работы на
случай завоза и распространения экзотических инфекций.
Кто его утверждает?

а) СЭС; б) городское управление здравоохранения; в) городской исполнительный комитет народных депутатов.

7. Работой при распространении экзотических инфек
ций в городе руководят:

а) СЭС; б) консультанты Минздрава; в) чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

S. Сообщение в ВОЗ при возникновении заболевания холерой в стране должно быть отправлено:

а) в течение суток; б) после бактериологического подтверждения диагноза; в) после определения границ очага; г) после ликвидации очага.

9. Чрезвычайную противоэпидемическую комиссию в
городе при распространении экзотических инфекций воз
главляют:

а) представитель Минздрава; б) руководитель городского отдела здравоохранения; в) главный врач СЭС; г) председатель исполкома Совета народных депутатов.

10. В работе по санитарной охране территории страны
от завоза и распространения экзотических инфекций уча
ствуют:

а) Министерство здравоохранения; б) Министерство путей сообщения; в) органы охраны общественного порядка; г) Министерство гражданской авиации; д) Министерство торговли; е) Агропром.

11. Обязателен ли карантин при завозе экзотических
инфекций?

а) да; б) не.

12. Как поступить с иностранным гражданином,
прибывшим из эндемичного очага желтой лихорадки?

а) госпитализировать на срок инкубации в бокс; б) организовать изоляцию на срок инкубации в домашних условиях; в) вести наблюдение в течение инкубации, не ограничивая свободу.

13. При осмотре в домашних условиях больного острой
кишечной инфекцией врач предположил заболевание холе-


рой (по клиническим данным и эпидемиологическому анамнезу). Какво трябва да направя?

а) срочно госпитализировать больного; б) изолировать больного дома до подтверждения диагноза, проводить текущую дезинфекцию; в) сообщить-в СЭС; г) срочно изолировать врача, осмотревшего больного; д) наблюдать врача, осмотревшего больного; е) выявить и наблюдать контактных лиц; ж) изолировать всех контактных лиц.

14. Вам предстоит осмотреть больного холерой. Ука
жите необходимые меры предосторожности:

а) защитная одежда: медицинский халат, шапочка, тапочки; б) защитная одежда: комбинезон, халат, резиновые сапоги, клеенчатый фартук, нарукавники; в) респиратор; г) защитные очки; д) резиновые перчатки; е) мытье рук с мылом; ж) мытье рук с раствором хлорамина; з) обязательна антибиотикопрофилактика; и) антибиотикопрофилак-тика по показаниям.

15. Из предложенного списка лиц на территории
эпидемического очага холеры выберите тех, кого следует
направить: А — в провизорный госпиталь; Б — в обсерва-
тор; В — в изолятор?

а) члены семьи больных; б) родственники, навещавшие больного до его госпитализации; в) больные острыми кишечными инфекциями; г) сослуживцы больного, пользующиеся общим туалетом; д) здоровые лица, находящиеся на дайной территории в командировке; е) студенты, проходившие производственную практику; ж) группа туристов, проехавших транзитом неблагополучную территорию; з) группа специалистов-медиков, закончившая работу на этой территории.

16. При каких инфекциях больной подлежит изоляции
в бокс с пониженным атмосферным давлением?

а) легочная чума; б) малярия; в) лихорадка Ласса; г) лихорадка Эбола; д) лихорадка Марбург.

17. Срок медицинского наблюдения за лицами, быв
шими в контакте с больными: А — холерой; Б — чумой; В —
желтой лихорадкой; Г — опасными геморрагическими
лихорадками соствляет:

а) 21 день; б) 14 дней; в) 6 дней; г) 5 дней.

ОТВЕТЫ

1.а,в,д.

А.

3. а, б, г, д, е, и, к.

И*

4. а, б, в, г.

5. а, б.

6. в.

7. в.

8. а.

9. г.

10. а, б, в, г, д, е. 11.б.

12. в. ,

13. а, в, д, е.

14. а, е, ж, и.

15. А—в; Б—д, е, з; В—а, б, г.

В, г, д.

17. А—г; Б—в; В—а; Г—а.


Приложение 1 Форма №058/у

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ПИЩЕВОМ, ОСТРОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ, НЕОБЫЧНОЙ

РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ

1. Диажот _____________ _^_________ ,___________________

мод} цсрждси ллбор.иормо дТ] пет (подчеркнуть)

2. Фамилия, имя, отчество____________________________________

3.

А. Возраст (для детей до 14 лет — дата рождения)5. Адрес, населенный пункт_
__________________ ул ица_


район_

дом №_____ кв.№


иидиьиду.мыыя,киммуп<).льн.)я,п>

6. Наименование и адрес места работы (учебы, детского учреждения) ______________________________________

7. Даты:

заболевания

первичного обращения (выявления)
установления диагноза

последнего посещения детского учреждения, школы

госпитализации

8. Место госпитализации

9. Если отравление — указать, где оно произошло, чем отравлен постра
давший ______________________________________

10. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и до
иолнительные сведения ________________________


! I. Дата и час первичной сигнализации (но телефону и пр.) в СЭС .


Приложение2Фамилия сообщившего Кто принял сообщение


КАРТА РАССЛЕДОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

Паспор1ная часть12. Дата и час отсылки извещения_

Подпись пославшего извещение


1. Фамилия, имя, отчество_

2. Год рождения_________


един месецРегистрационный №_______

санэпидстанции.

Подпись получившего извещение


_в журнале ф. номер


3. Место работы (детское учреждение)

4. Домашний адрес________________Составляется медработником, выявившим при любых обстоятельствах инфекционное заболевание, пищевое отравление, острое профессиональное отравление или подозревающим их, а также при изменении диагноза.

Посылается в санэпидстанцию по месту выявления больного не позднее 12 часов с момента обнаружения больного.

В случае сообщения об изменении диагноза в п. I извещения указывается измененный диагноз, дата его установления и первоначальный диагноз.

Извещение составляется также в случае укусов, оцарапанья, ослю-нения домашними или дикими животными, которые следует рассматривать как подозрение на заражение бешенством.


Сведения о препарате

5. Наименование препарата___________________

6. Институт-изготовитель____________________

7. Серия и контрольный номер_______________________________

8. Условия транспортировки и хранения в области, городе, райСЭС, на
месте применения (холодильник, комнатная температура и т. п.)

9. Условия использования (свежая ампула, стоявшая открытой в тече
ние часа, дня и т. п.)______________________________________

10. Число людей, привитых данной серией препарата в том же учреждении тем же лицом, а также в районе, области.


Число лиц, привитых из той же ампулы_ Наличие у них реакций на вакцинацию_

Сведения о состоянии здоровья у привитого

11. Кем и когда проведен осмотр перед прививкой (врач, фельдшер, медсестра), заключение в отношении допуска к прививке с указанием

температуры_

12. Наличие противопоказаний к проведению прививки (их обоснова
ние) _______________ ,_____________________

13. Перенесенные заболевания (с указанием даты и продолжительности
последнего заболевания). Сопутствующие заболевания, особенно ал-

лергического характера


14. Наличие контактов с инфекционным больным в семье, квартире, детском учреждении за последние 3 недели до прививки (до момен-

та развития осложнения)

15. Сведения о всех предшествовавших вакцинациях с указанием дат их
проведения (копия формы № 63)_________________________

16. Наблюдались ли у привитого или членов семьи необычные реакции
на ранее проведенные прививки, лекарственные препараты и пище-

вые продукты (характер реакций) _


25. Как проводилась обработка рук персонала и места введения вакци
нас. Сведения об инструментарии (отдельный шприц, игла, размер
иглы) и методе его стерилизации (длительность, посуда, вода, добав
ление смягчающих веществ, время от стерилизации до использова
ния, мытье шприцев, игл) _______________________________

26. Нарушение режима в поствакцинальном периоде (переохлаждение,
перегревание, физическая нагрузка и др.)_________________17. Индивидуальные особенности (недоношенность, родовая травма, черепно-мозговая травма, склонность к судорожным состояниям, алкоголизм родителей, предшествовавшая терапия кортикостероидами

и други).


Осложнения по ств а кцина льно го периода

27. Местная реакция (гиперемия, реэмеры)________________

отечность мягких тканей____________ размеры__________Сведения о прививке 18. Дата введения препарата (начала курса лечения) _

19. Вакцинация или ревакцинация (которая по счету), первично или
повторно введена сыворотка, иммуноглобулин, антирабическая вак
цина, предшествовавший курс лечения последней ________


воспалительный инфильтрат, размер

абсцесс, флегмона, холодный абсцесс, некроз ткани, лимфаденит;
когда появились, течение, исход_________________________

28. Общая реакция (температура, интоксикация, головная боль, рвота, шок, коллапс и т. д.); когда появилась, клинические симптомы, те-

чение и исход_20. Место проведения прививки и его санитарное состояние


29. Осложнения со стороны центральной нервной системы (судорожный синдром, энцефалопатня, энцефалит, эицефаломиелит, полира-дикулоневрит и т. д.); когда появились, клинические симптомы, те-


чение и исход.


21. Доза введенного препарата.

22. Метод введения (подкожный, внутрикожный, внутримышечный),
место введения________________________________________

23. Вводился ли одновременно с вакциной иммуноглобулин, постановка
внутрикожной пробы при введении гетерогенных сывороток и им
муноглобулинов _______________________________________


30. Реакция кожных покровов (сыпи, отеки); когда появились, клини
ческие симптоты, течение и исход_______________________

31. Осложнения со стороны других органов (нефропатия, миокардит,
астматический н геморрагический синдромы, ларингоспазм, диспеп
сические расстройства и т. д.); когда появились, клинические симп-

томы, течение и исход24. Квалификация лица, проводившего прививку, и состояние его здоровья в момент проведения прививки (ОРВИ, ангина, гнойничковые


32. Присоединение иитеркуррентиой инфекции (пневмония, отит, анги-иа, гнойный менингит и т. д.). Обострение или появление впервые хронических заболеваний (бронхиальная астма, экзема, геморрагические диатезы и другие болезни крови, ревматизм, коллагеиозы, пиелонефрит, эпилепсия и т. д.); когда появились, течение н исход


заболевания и др.)


312Организация медицинской помощи при осложнениях

33. Дата осложнения _

34. Дата обращения за медицинской помощью

35. Где проводилось лечение_______________

36. Дата и место госпитализации (приложить копию истории болезни)

37. Данные дополнительных (бактериологического, вирусологического,
серологического и др.) методов исследования_________________

38. Применявшееся лечение (с указаиием даты введения и дозировки ле
чебных препаратов)_______________________________________

39. Исход. Остаточные явления

_дата вскрытия.

В случае смерти: дата смерти_

Приложить копию протокола вскрытия с подробными данными гистологического, бактериологического, вирусологического и других

изследвания.


<u

К x

к a,

C


иг <

S

иг

тата

о2

аз

^ СО

о* «к

SS «X


Q.


азЗаключение комиссии о причинах осложнений


7 t> 5


соДолжности и подписи членов комиссии


if


Т | 5Дата обследования «___ »


19 г.


А. ыБележки. В карте следует дополнительно указать все, что, по мнению комиссии, является существенным, но ие предусмотрено в перечисленных пунктах.

При расследовании осложнений, развившихся при введении анти-раЬической вакцины, к карте необходимо приложить копии форм 77,77«б» и 171«д». В случае госпитализации заболевшего пп. 27, 29, 30, 31, 32, 38 подробно ие заполняют, так как представляется копия истории болезни.


О К


со


О g о. 5


Продължаване на приложение 3

ваксинация Начална дата на ваксинацията Сроки ревакцинации бележки
Против коклюша, дифтерии и столбняка Против дифтерии н столбняка Против паротита Против кори 3 мес 15 мес 12 мес 2—3 года 7 лет 9 лет 16 лет Вакцинация — трехкратно, интервал 1,5 мес. Ревакцинация — однократно через 1,5— 2 года после законченной вакцинации. Прививки АКДС проводят одновременно с вакцинацией против полиомиелита Ревакцинацию проводят однократно препаратом с уменьшенным количеством анатоксинов (АДС-М-анатоксин). Последующие ревакцинации каждые 10 лет однократно Вакцинацию проводят однократно (до 7 лет) Ревакцинации подлежат серонегативные дети перед поступлением в школу

Приложение 4

ПРИВИВКИ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА ВЗРОСЛЫХ

Прививаемый контингент Наркотикът ваксинация Интервал между вакцинацией и ревакцинацией Ревакцинация
аз интервал II аз последующие ревакцинации
Взрослые любого возраста, ранее не иммунизированные Взрослые, иммунизируемые посокращенной схеме АС АС 0,5 мл 1,0 мл 30—40 дней Не проводят 0,5 мл Не проводят От 6 до 12 мес* От 6 до 12 мес* 0,5 мл 0,5 мл Каждые 10 лет в дозе 0,5 мл Каждые 10 лет в дозе 0,5 мл

* Допускается удлинение интервала до двух лет.


Приложение 5

СХЕМА ЭКСТГЕННОИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА

Предшествующие прививки против столбняка Возрастная группа Сроки после последней прививки Применяемые препараты
Наличие документов о Прививки любым препаратом, содержащим стол- АС-анатсжсин (мл) ПСЧИ 2 (ME) ПСС 2 (ME)
прививках бнячный анатоксин
1. Имеется до- Полный курс плановых Дети и под- Независимо от Не вводят Не вводят
кументальное прививок в соответствии ростки срока
подтверждение с возрастом
Курс плановых прививок Дети и под- Независимо от 0,5 мл Не вводят
без последней возрастной ростки срока
ревакцинации
Полный курс Възрастни Не более 5 лет Не вводят Не вводят
иммунизации Более 5 лет 0,5 мл Не вводят
Две прививки" Все возраста Не более 5 лет 0,5 мл Не вводят
Более 5 лет 1,0 мл 250 ME 3000 ME 8
Одна прививка Все возраста Не более 2лет 0,5 мл Не вводят7
Более 2 лет 1,0 мл 250 ME 3000 ME 8
Не привитые Дети до 5 мес Не вводят 250 ME 3000 ME 8

Остальные воз- 1,0 мл 250 ME 3000 ME 8
раста
2. Нет докумен- Прививочный анамнез Дети до 5 мес Не вводят 250 ME 3000 ME
тального подт- неизвестен, противопока- Дети старше 5 0,5 мл Не вводят
верждения заний к прививкам не бы- мес, под-
ето ростки, военно-
служащие,
бывшие воен-
нослужащие
Остальные контингенты Все возраста 1,0 мл 250 ME 3000 ME 8

1 При экстренной профилактике столбняка можно использовать АДС-М-анатокснн.

2 Применять один из препаратов, предпочтительнее ПСЧИ, при его отсутствии ввести ПСС.

3 Также дети и подростки, привитые вне календаря, но получившие ревакцинацию; очередные ревакцинации при травмеследует
делать не чаще 1 раза в 5 лет.

При инфицированных ранах вводят 0,5 мл АС-анатоксина, если после ревакцинации прошло более 5 лет. 5 Полный курс иммунизации для взрослых АС-анатоксином: две прививки по 0,5 мл, интервал 30—40 сут, ревакцинация через 6—12 мес, 0,5 мл. При сокращенной схеме полная иммунизация однократно 1 мл, ревакцинацию через 6—12 мес 0,5 мл АС-анатоксина.

Две прививки по обычной схеме иммунизации (для взрослых и детей) и одна при сокращенной схеме для взрослых.

При инфицированных ранах вводят ПСЧИ или ПСС.

Все лица, получившие активно-пассивную профилактику, для завершения курса иммунизации и исключения повторного введения ПСС через 6—12 мес должны быть ревакцинированы 0,5 мл АС-аиатоксина.


Приложение б СХЕМА ЛЕЧЕБНЫХ ПРИВИВОК АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНОЙ И ИММУНОГЛОБУЛИНОМ


в момент укуса

Характер контакта


Данные о животном

в течение 10 дней наблюдения


ваксинации


Дозировка и продолжительность курса прививокНеповрежденная кожа

Поврежденная кожа и неповрежденные слизистые


Здоровое Здоровое

Больное, убежало, убито, неизвестное

Здоровое Здоровое


I. Ослюнение

Здоровое Заболело, погибло или исчезло

Здоровое Заболело, погибло или исчезло


Не проводить

Начать прививки или продолжать

Не проводить


По 3 мл вакцины в течение 7 дней

По 3 мл вакцины в течение 12 днейБольное, убежало, убито, неизвестное


Начать прививки или продолжатьв момент укуса

Характер контакта


Данные о животном

в течение 10 дней наблюдения


ваксинации


Продължаване на приложение 6

Дозировка и продолжительность курса прививок


II. Укусы легкие


Одиночные поверхностные укусы плеча, предплечья, нижних конечностей или туловища


Здоровое

Здоровое

Больное, убежало, убито, неизвестное


Здоровое

Заболело, погибло или исчезло


Не проводить при благополучных данных; при неблагополучных — прививать

Начать прививки немедленно или продолжать


В один день по 3 мл вакцины 2 раза с интервалом 30 мин

По 3 м" вакцчмы в течение 12 дней и по 3 мл на 10-й и 20-й дни после окончания курса прививок


III. Укусы средней тяжестиПоверхностные одиночные укусы кисти, царапины (исключая пальцы рук), ослюнение поврежденных слизистых покровов


Здоровое


Здоровое


Не назначаются при благоприятных данных, при неблагоприятных данных — прививать


По 3 мл вакцины 2 раза с интервалом 30 мин


Ы ы


Продължаване на приложение 6

Характер контакта Данные о животном ваксинации Дозировка и продолжительность курса прививок
в момент укуса в течение 10 дней наблюдения
Здоровое Больное, убежало, убито, неизвестное Заболело, погибло или исчезло Начать прививки немедленно или продолжать Иммуноглобулин (0,25 мл на 1 кг массы), через 24 ч вакцина по 5 мл в течение 21 дня, затем по 5 мл на 10, 20 и 35-й дни. В благополучных местностях вакцина по 3 мл 18 дней, затем по 3 мл на 10-й и 20-й дни

IV. Тяжелые укусы


Любые укусы головы, шеи, лица, пальцев рук, а также любые укусы плотоядными животными


Здоровое

Здоровое


Здоровое

Заболело, погибло или исчезло


Начать прививки немедленно

Продолжать прививки


Вакцина по 5 мл 3—4 дня или иммуноглобулин

Независимо от проведенного условного курса проводить


Продължаване на приложение 6
Характер контакта Данные о животном ваксинации Дозировка и продолжительность курса прививок
в момент укуса в течение 10 дней наблюдения
Больное, убежало, убито, неизвестное Начать немедленно Комбинированное введение иммуноглобулина через 24 ч, вакцина по 5 мл в течение 25 дней, затем по 5 мл на 10, 20 и 35-й дни. В благополучных местностях: вакцина по 5 мл в течение 10 дней и 3 мл на 10-й и 15-й дни.

Бележки. 1. Дозы вакцины у казаны для взрослых и детей старше 10 лет. Для детей до 3 лет — половинная доза, от 3 до 10 лет—75% дозы взрослого.

2. Дозу вакцины в 5 мл вводят обязательно двумя инъекциями с интервалом 20—30 мин.

3. Доза антнрабического иммуноглобулина для детей до 12 лет:

а) по безусловным показаниям — 5 мл + число лет (ребенку 1 года — б мл, 2 лет — 7 мл и т. д.);

б) по условным показаниям до 2 лет — 4 мл, от 3 до 12 лет — 2 мл + число лет (3-летнему ребенку 5 мл и т. д.).

4. При позднем обращении пострадавших III и IV категории (позже 4-го дня) в неблагополучной местности. Иммуноглобулин
вводят по 0,25 мл или 0,5 мл на 1 кг массы и через 24 ч — вакцина по 5 мл 21 или 25 дней, затем по 5 мл на 10, 20 и 35-й дни.

5. Если человек, обратившийся за медицинской помощью поздно, вначале ежедневно прививался вакциной и от начала
вакцинации прошло более 10 дней, то прививки продолжают вакциной, иммуноглобулин не вводят.

6. Если по условным показаниям был введен иммуноглобулин (категория IV, пункт «а»), а затем карантиннрованное животное
заболело, пало или исчезло, то необходимо продолжать курс вакцинации (антирабический иммуноглобулин повторно не вводить).


Приложение 7

ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ

(по материалам ВОЗ)

Холодовая цепь — это система хранения и транспортировки вакцин от места изготовления до места проведения иммунизации, позволяющая сохранить • рвоначальные иммуногенные свойства вакцины.

Чувствительность вакцин к теплу неодинакова. Наиболее чувствительными являются полиомиелитная и коревая, меньшей чувствительностью обладает столбнячный анатоксин. Если вакцину хранить при температуре выше указанной в таблице, она теряет иммуногенность и становится бесполезной. Например, вакцина против кори утратит иммуногенность менее чем за один день при температуре хранения 40° С.

Нельзя вновь сделать иммуногенной вакцину, утратившую свои качества, поместив ее в холодильную камеру. Вакцины, хранящиеся при рекомендованных минимальных температурах, сохраняют свои свойства в течение длительного срока.

Сроки и температура хранения некоторых вакцин

Вид вакцины Областной склад Транспортировка в медицинский пункт Медицинский пункт Временные прививочные пункты
Полиомие- До 3 мес при При Т от -20 До 1 мес при До 1 нед при
литная Т—-20°С до +8"С Тот+4 до Тот+4 до
оральиая +8° С +8°С
Коревая и До 3 мес при При Т от +4 До 1 мес при До 1 нед прн
БЦЖ Т от +4 до до +8°С Т от +4 до Т от +4 до
+8°С +8°С +8°С
АКДСи До 3 мес при При Тот+4 До 1 мес при До1 иедТот
столбнячный Тот+4 до до +8°С Т от +4 до +4 до +8°С
анатоксин +8°С +8°С

Забележка. Не следует замораживать АКДС и столбнячный анатоксин. Растворитель желательно хранить вместе с вакциной в холодильнике. В противном случае надо по крайней мере охладить растворитель, который будет использован на следующий день.

Основными составляющими холодовой цепи являются персонал, занимающийся вопросами организации и управления системой распределения вакцин, а также оборудование, предназначенное для хранения и транспортировки вакции.

Следует отметить, что самое современное оборудование и совершенная транспортная система не могут обеспечить эффективность холодовой цепи, если не выполняются правила хранения вакцинальных препаратов к обращения с ними.

Холодовая цепь состоит из ряда связанных между собой звеньев, обеспечивающих обслуживание соответствующего оборудования, а также по-


лучение, хранение и транспортировку вакцин, в ходе которых для сохранения качеств препаратов необходимо поддерживать соответствующий температурный режим. Риск нарушений в системе холодовой цепи увеличивается по мере того, как вакцина перемещается по ней в направлении от изготовителя к прививочному пункту.

Перед тем как получить вакцину, надо определить ее количество, учитывая при этом накопленный опыт. Если иммунизация проводится в первый раз, следует исходить из числа лиц, живущих в данном районе и подлежащих иммунизации. Желательно также предусмотреть некоторый резерв вакцины. Проверьте, достаточна ли емкость холодильного оборудования для хранения вакцины в том количестве, которое будет получено.

При получении вакцинальных препаратов необходимо убедиться в том, что вид вакцины и растворителя, а также их количество соответствуют потребностям. Кроме того, обратите внимание на срок годности, обозначенный на каждом флаконе с вакциной. При истекшем сроке годности принимайте вакцину только в том случае, если есть специальное указание руководителя.

Направляясь на временный прививочный пункт, необходимо:

— упаковать вакцину и растворитель в контейнер-холодильник, при
этом надо действовать быстро и аккуратно;

— хранить контейнеры в тени;

— перевозить вакцину или растворитель к месту назначения самым
коротким путем, соблюдая меры предосторожности.

Взятые из холодильника вакцины и растворитель могут находиться в охлажденном состоянии в течение нескольких дней, если они упакованы в контейнеры с надежной изоляцией (контейнер-холодильник, сумка-холодильник или термос).

Для охлаждения вакцин в контейнере используют холодильные элементы — пластмассовые емкости со льдом.

При заполнении контейнера-холодильника необходимо:

— уложить холодильные элементы так, чтобы они покрыли нижнюю
и боковые внутренние поверхности контейнера-холодильника;

— положить в контейнер-холодильник вакцину и растворитель;

— переложить коробки с вакциной АКДС пенопластом или другим
упаковочным материалом, чтобы они не соприкасались с холодильными
элементами, для предупреждения замерзания вакцины;

— если есть место, положить холодильные элементы поверх вакцины
и растворителя, чтобы вакцина была полностью ими покрыта;

— поместить небольшой мешочек с кубиками льда на холодильные
элементы; эти кубики льда будут использованы для охлаждения вакцины
во время проведения иммунизации;

— плотно закрыть крышку контейнера-холодильника.

Для сохранения контейнера-холодильника в рабочем состоянии, когда он не используется, необходимо:

— держать его открытым после каждого использования, чтобы про
сушить изнутри;

— осматривать внутреннюю и внешнюю поверхности контейнера-
холодильника; если есть трещины, нх следует немедленно заделать,

— окрашивать внешнюю поверхность в белый цвет, когда краска
потеряла свою яркость или начала шелушиться;

— следить за тем, чтобы резиновая изоляционная прокладка крышки
была не порвана, в случае повреждения прокладки ее надо без промедления
заменить;

— отрегулировать замки таким образом, чтобы крышка закрывалась
плотно;

— регулярно смазывать петли и замки.


Сумка-холодильник используется при: 1) получении небольших партий вакцины; 2) транспортировке небольших партий вакцины автотранспортом или переноске вручную во временные прививочные пункты; 3) перевозке вакцины в течение только одного дня 1 .

При заполнении сумки-холодильника необходимо:

— поместить хорошо замороженные холодильные элементы вдоль
вну тренних стенок сумки-холодильника или термоса;

— уложить внутрь вакцину и растворитель;

— переложить коробки с вакциной АКДС пенопластом или другим
упаковочным материалом, чтобы они не соприкасались со льдом;

— положить, если есть место, холодильные элементы поверх вак
цины и растворителя;

— плотно закрыть крышку 2 .

Пользуясь сумкой-холодильником, необходимо соблюдать ряд правил:

— очищать внутреннюю поверхность после каждого использования
и держать сумку открытой для просушивания;

— осматривать после каждого использования и проверять, не по
явились ли трещины; если они есть, их следует немедленно заделать;

— окрашивать внешнюю поверхность в белый цвет, когда краска
потеряла свою яркость или стала шелушиться;

— если сумка-холодильник снабжена регулируемыми замками, их
надо отрегулировать так, чтобы крышка плотно закрывалась.

Проводя иммунизацию, внимательно следите за тем, чтобы вакцина как можно меньше подвергалась воздействию тепла и солнечного света:

— выбирайте для иммунизации наиболее прохладное место, не осве
щенное солнцем;

— вакцину и растворитель извлекайте из контейнера непосредствен
но перед использованием;

— вынимайте только по одному флакону каждого вида вакцины;
второй флакои берите, когда он понадобится;

— открывайте контейнер-холодильник исключительно в случае не
обходимости;

— плотно закрывайте крышку контейнера после извлечения флако
на;

— заворачивайте флаконы с вакциной в серебряную фольгу для
защиты их от воздействия тепла и света;

— после извлечения из контейнера вакцину сразу же помещайте в
стакан с водой или льдом; если лед подтаял, вновь положите флаконы в
контейнер-холодильник до тех пор, пока оии не понадобятся.

После окончания иммунизации все вакцины возвращают в медицинский пункт, при этом открытые флаконы заворачивают в пластиковые мешочки. Если лед в холодильных элементах внутри коитейнера-холо-дильника еще достаточно крепок, отметьте неиспользованные флаконы (проведите иа этикетке линию карандашом или ногтем) н вновь поставьте их в холодильник. Эти вакцины используют в первую очередь.

В тех случаях, когда лед в холодильных элементах внутри контейнера полностью растаял, и с этого момента прошло менее суток, все флаконы с


коревой и полиомиелитной вакциной подлежат уничтожению, чтобы ими никто не мог воспользоваться. Флаконы с вакцинами АКДС, БЦЖ и столбнячным анатоксином, пометив, вновь кладут в холодильник до следующей иммунизации.

Если же после таяиия льда в холодильных элементах внутри контейнера-холодильника прошло более суток, все флаконы с вакциной выбрасывают как непригодные.

При поездках на места не берите с собой более трех раз один и тот же флакон вакцины. Вакцину, которую уже трижды брали из холодильника в медицинском пункте для проведения иммунизации, надо уничтожить независимо от того, открыт флакон или нет.

Загрузка холодильника также осуществляется в'соответствии с правилами, а именно: вакцину и растворитель аккуратно расставляют иа верхних полках холодильника;

— вновь поступившую вакцину помещают в холодильнике справа;

— при необходимости берут вакцину, находящуюся слева; таким
образом, можно быть уверенным, что в первую очередь используется та
вакцина, которая получена раньше;

— разные виды вакцин четко разграничивают;

— между рядами коробок вакции оставляют промежуток в 1—2 см
для циркуляции воздуха или размещают вакцину в поддонах с отвер
стиями;

— вакцина АКДС не должна касаться испарителя, так как оиа может
замерзнуть;

— в дверце холодильника вакцину держать не следует, поскольку
температура здесь недостаточно низкая;


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.117 секунди)