Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Определяне на подходяща дължина на тялото

Дължината на цялото тяло на новороденото бебе варира от 46 до 56 см и е средно 50,7 см при момчетата и 50,2 см при момичета.

В съвременните условия в Киргизката република растежът на децата под 5 години се оценява според таблиците и графиците за физическо развитие, посочени в заповед на Министерството на здравеопазването на Република Киргизстан № 589 от 18.10.2012 г.

Таблица 1. Растеж за определена възраст за момичета

възраст -3SO -2SO -1SO среден 1SO 2CO 3SO
година месец
0: 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 47.5 49.5 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0: 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0: 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0:10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0:11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1: 1 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
1: 2 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
1: 3 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 4 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
1: 5 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
1: 6 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1: 7 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
1: 8 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
1: 9 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
01:10 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
01:11 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
2: 0 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
2: 1 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
2: 2 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
2: 3 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
2: 4 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
2: 5 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100,3
2: 6 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101,3
2: 7 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102,2
2: 8 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103,1
2: 9 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100,3 103,9
02:10 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101,1 104,8
02:11 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101,9 105,6
3: 0 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102,7 106,5
3: 1 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103,4 107,3
3: 2 84.7 88.6 92.5 96.4 100,3 104,2 108,1
3: 3 85.3 89.2 93.1 97.1 101,0 105.0 108,9
3: 4 85.8 89.8 93.8 97.7 101,7 105,7 109,7
3: 5 86.3 90.4 94.4 98.4 102,4 106,4 110,5
3: 6 86.8 90.9 95.0 99.0 103,1 107,2 11.2
3: 7 87.4 91.5 95.6 99.7 103,8 107,9 112,0
3: 8 87.9 92.0 96.2 100,3 104,5 108,6 112,7
3: 9 88.4 92.5 96.7 100,9 105,1 109,3 113,5
03:10 88.9 93.1 97.3 101,5 105,8 110,0 114,2
03:11 89.3 93.6 97.9 102,1 106,4 110,7 114,9
4: 0 89.8 94.1 98.4 102,7 107,0 111,3 115,7
4: 1 90.3 94.6 99.0 103,3 107,7 112,0 116,4
4: 2 90.7 95.1 99.5 103,9 108,3 112,7 117,1
4: 3 91.2 95.6 100,1 104,5 108,9 113,3 117,7
4: 4 91.7 96.1 100,6 105.0 109,5 114,0 118,4
4: 5 92.1 96.6 101,1 105,6 110,1 114,6 119,1
4: 6 92.6 97.1 102,2 106,2 110,7 115,2 119,8
4: 7 93.0 97.6 102,2 106,7 111,3 115,9 120,4
4: 8 93.4 98.1 102,7 107,3 111,9 116,5 121,1
4: 9 93.9 98.5 103,2 107,8 112,5 117,1 121,8
04:10 94.3 99.0 103,7 108,4 113,0 117,7 122,4
04:11 94.7 99.5 104,2 108,9 113,6 118,3 123,1
5: 0 95.2 99.9 104,7 109,4 114,2 118,9 123,7Таблица 2. Растеж за определена възраст за момчетата

възраст -3SO -2SO -1SO среден 1SO 2CO 3SO
година месец
0: 0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
0: 1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
0: 2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
0: 3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
0: 4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
0: 5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
0: 6 61.2 63.3 65.5 67, 6 69.8 71.9 74.0
0: 7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
0: 8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
0: 9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
0:10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
0:11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1: 0 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1: 1 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
1: 2 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
1: 3 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1: 4 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
1: 5 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
1: 6 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1: 7 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
1: 8 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.5
1: 9 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
01:10 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
01:11 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
2: 0 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
2: 1 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
2: 2 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
2: 3 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
2: 4 80.5 83.5 87.1 9.4 93.7 97.0 100,3
2: 5 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101,2
2: 6 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102,1
2: 7 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103,0
2: 8 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100,4 103,9
2: 9 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101,2 104,8
02:10 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102,0 105,6
02:11 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102,7 106,4
3: 0 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103,5 107,2
3: 1 85.5 89.2 93.0 96.7 100,5 104,2 108,0
3: 2 86.0 89.8 93.6 97.4 101,2 105.0 108,8
3.3 86.5 90.3 94.2 98.0 101,8 105,7 109,5
3.4 87.0 90.9 94.7 98.6 102,5 106,4 110,3
3.5 87.5 91.4 95.3 99.2 103,2 107,1 111,0
3.6 88.0 91.9 95.9 99.9 103,8 107,8 111,7
3.7 88.4 92.4 96.4 100,4 104,5 108,5 112,5
3.8 88.9 93.0 97.0 101,0 105,1 109,1 113,2
3.9 89.4 93.5 97.5 101,6 105,7 109,8 113,9
3.10 89.8 94.0 98.1 102,2 106,3 110,4 114,6
3.11 90.3 94.4 98.6 102,8 106,9 111,1 115,2
4.0 90.7 94.9 99.1 103,3 107,5 111,7 115,9
4.1 91.2 95.4 99.7 103,9 108,1 112,4 116,6
4.2 91.6 95.9 91.6 104,4 108,7 113,0 117,3
4.3 92.1 96.4 92.1 105.0 109,3 113,6 117,9
4.4 92.5 96.9 92.5 105,6 109,9 114,2 118,6
4.5 93.0 97.4 93.0 106,1 110,5 114,9 119,2
4.6 93.4 97.8 93.4 106,7 111,1 115,5 119,9
4.7 93.9 98.3 93.9 107,2 111,7 116,2 120,6
4.8 94.3 98.8 94.3 107,8 112,3 116.7 121,2
4.9 94.7 99.3 94.7 108,3 112,8 117,4 121,9
4.10 95.2 99.7 99.7 108,9 113,4 118,0 122,6
4.11 95.6 100,2 100,2 109,4 114,0 118,6 123,2
5.0 96.1 100,7 100,7 110,0 114,6 119,2 123,9

Пример за оценка:

Растеж за определена възраст за момичета

възраст -3SO -2SO -1SO среден 1SO 2CO 3SO
година месец
0: 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7

Съгласно таблиците със стандартни отклонения са възможни следните ситуации:

По-малко от 3CO По-малко от 43.6 Червена лента нанизъм
On-3SOdo-2CO 45.4 - 43.6 Жълта ивица Нисък растеж
On-2SOdo-1SO 47.2 - 45.4 Синият бар По-нисък темп на растеж на растежа
О-2СООСН1СО 45.4 - 52.9 Зелена лента норма
Ot2SOdo3SO 52.9 - 54.7 Висок растеж
Повече от 3CO Повече от 54.7 гигантизъм

Така, при новородено момиче с увеличение от 41,0 см, наноизъм е предварително диагностициран.

Средният ръст на дете на 1 година е 75 см. Растежът на децата след годината се изчислява по формулите:

Растеж до 5 години (cm) = 110 - 6n (n е броят на годините до 5 години) Растеж на 6-14 години (cm) = 110 + 6n (n е броят на годините след 5 години)

Растеж до 8 години (cm) = 130 - 7n (n е броят на годините до 8 години) Растеж след 8 години (cm) = 130 + 5n (n е броят на годините след 8 години)

Средно до 4 години растежът се увеличава с 8 см годишно (за 4 години е 100 см), а след 4 години - 6 см годишно.

Основата за по-точна оценка на темпа на растеж и развитие на детето са таблиците на нормативните показатели, получени чрез използване на статистически методи. Тук е необходимо да се вземе предвид факта, че колкото по-голямо е детето, толкова по-големи са отклоненията от табличните показатели.

Концепцията за пропорционалност на растежа и развитието

Промяната в дължината на тялото с възрастта се характеризира с различна степен на удължаване на телесните сегменти. Съотношението между размера на главата и дължината на тялото и крайниците в различните възрастови периоди характеризира пропорционалността на развитието .

При новородено и дете от първите 2 години съотношението на размера (дължината) на главата към размера (дължината) на багажника и крайниците е 1: 4, на възраст 6 години 1: 5, на възраст 12 години 1: 7, при възрастни 1: 8.

Концепцията за нисък растеж и дарфизъм (нанизъм)

Ниският растеж е увеличение под средните възрастови стойности под 3-то число (според таблиците на показателите за физическо развитие), което съответства на отклонение от 10-20%.

Дъждът (нацизмът) е увеличение под средните възрастови стойности под 0.5-сантила (според таблиците на показателите за физическо развитие), което съответства на отклонение от 20% или повече. За възрастни растежът на джуджета се счита за под 130 см, за жените под 120 см.


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Изгледи: Нарушение на авторски права1 | | 2 | 3 | 4 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.011 секунди)