Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Отношения: организационни аспекти .............................................. ... 92

5.1. Създаване и развитие на социални и трудови отношения в обществото 92

5.2. Концепцията за социална защита и основните й направления в света на труда 95
Глава 6. Социално партньорство ............................................. ................................. 102

6.1. Концепцията за социално партньорство ............................................... .......................... 102

6.2. Предмети на социалното партньорство ............................................... ........................ 109

6.3. Същността, показателите, типовете и социалната структура на труда

конфликт ................................................. .................................................. ............ 121

Глава 7. Пазар на труда и неговото регулиране .......................................... .................... 134

7.1. Пазар на труда: същност, съдържание и структура .......................................... ..... 134

7.2. Сегменти на пазара на труда ............................................... ................................................... 138

7.3. Търсенето и предлагането на пазара на труда .................................................... ........................ 145

7.4. Регулиране на пазара на труда ............................................... .......................................... 154

Глава 8. Социални и трудови правоотношения ......................................... 166

8.1. Форми и видове работа .............................................. .......................................... 166

8.2. Форми на безработица ................................................ ................................................. 178

8.3. Регулиране на заетостта и държавната политика в тази област ... 186


462 Съдържание

Раздел 3

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЛАНИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Глава 9. Планиране на труда ............................................. ........................................ 209

9.1. Техника на планиране на труда ............................................... .............................. 209

9.2. Планиране на ръста на производителността на труда .............................................. ..... 210

9.3. Планиране на броя и структурата на персонала ............................................. ..... 213

9.4. Планиране на заплатите ............................................... .............................. 217

Глава 10. Организация на труда ............................................. ...................................................... 224

10.1. Концепции и основни насоки на организацията на работата

10.2. Трудовият процес и неговата рационализация ............................................. .................. 237

10.3. Условия на труд и фактори за тяхното формиране

Глава 11: Производителност и ефективност на труда

11.1. Ефективност и методи за измерване на производителността на труда.

11.2. Фактори, влияещи върху производителността на труда. 273

11.3. Производителност и ниво на заплащане .............................................. ............ 283

Глава 12. Политиката на доходите и заплатите .......................................... .................. 292

12.1. Стандартът на живот и доход на населението ............................................. ...................... 292

12.2. Заплатите в икономическата система ............................................. ......... 324

Глава 13. Анализ, отчетност и одит в света на труда ....... 339

13.1. Системата на трудовите показатели и взаимовръзката между техните елементи ... 33913.2. Отчетност и одит в света на труда .................................................... ................. 345

Раздел 4


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.002 секунди)