Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРОЙ РАБОТЕЩА НАСЕЛЕНИЕ

(средно за годината хиляди хора,

Фигурите са условни)

индикатор 200 ..., докладът 200 ... g, очаквано изпълнение 200 ... проекта 200 ... g, проект в% до 200 ... g, очаквано изпълнение
I. Население 2680.0 2600.0 101,0
II. Трудови ресурси - общо 1400.0 1340.0
в това число:
безплодно население в трудоспособна възраст 1360.0 1300.0 100,5
възрастните лица, наети в националната икономика, и юношите 40.0 40.0 99.0
III. Разпределение на трудовите ресурси
1. Заети в националната икономика (без ученици) 1000.0 980,0 99.0
в това число:
в предприятия, институции, организации (поотделно, по видове), стопанства (ферма, лични, дъщерни и др.), 1000.0 980,0 99.0
2. Заети в други сфери на икономическа дейност 110,2 111,0 102,0
3. Безработни 40.8 52.0 99.0
4. Студенти в трудоспособна възраст, които учат с отделяне от производството 49.0 48.4 101,0
5. Безработно население в трудоспособна възраст 200,0 148,6
IV. Разпределение на служителите по сфери и области на икономиката
1. В областта на материалното производство - общо 600,0 570,0
в това число:
промишленост 380,2 360,2 99.0
селското стопанство 70.0 70.0 100,0
друг 149,8 139,8 102,0

индикатор 200 ..., докладът 200 ... g, очаквано изпълнение 200 ... проекта 200 ... g, проект в% до 200 ... g, очаквано изпълнение
2. В непроизводителна площ - общо 400,0 410,0
в това число:
образование, култура, изкуство 80.2 80.2 100,5
здравето, физическото възпитание и социалното осигуряване 112,8 112,8 102,0
друг 207,0 217,0 101,5

Фиг. 1. Система от показатели за ефективността на социалното производство на асоциации (предприятия)


тприложения


приложения

Таблица 2


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.013 секунди)