Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Индекси на разходите за променлив, постоянен състав и структурни смени.

Анализът на динамиката на нивата на качествените показатели за няколко единици означава анализ на динамиката на нивата на средните стойности на различните икономически показатели (средна цена, средна цена, средна заплата и др.). Този анализ се извършва, като се използва система от взаимосвързани индекси: индекс на променливия състав, индекс на фиксиран състав и индекс на ефекта от структурните смени.

Промяна в средната цена на придобиване.

1) индекс на разходите за променлив състав

- обемите на производство съответно през отчетния и референтния период

- производствените разходи през отчетния и референтния период, съответно.

С помощта на индекс с променлив състав се наблюдава обща промяна в средната себестойност

2) индекс на разходите за постоянен състав

С помощта на индекс на постоянен състав има промяна в средната себестойност поради промяна в себестойността във всяка от групите.

3) индексът на структурните смени.

Използвайки индекса на структурните смени, има промяна в средната себестойност поради промяна в структурата на производството.

Общата абсолютна промяна в средната себестойност

Промяна в цената чрез промяна на себестойността

Чрез промяна на структурата на производството


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 5 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.003 секунди)