Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Индекси на производителността на труда (променлив, постоянен състав и структурни смени).

Индексът на променливия състав е относителна стойност, характеризираща динамиката на два средни показателя за хомогенни популации. Този индекс отразява влиянието на два фактора:

- промяна на индексирания индекс за отделни обекти (части от цялото);

- промяна в дела на тези части в общата структура на агрегатите.

Индексът на фиксирания състав - характеризира динамиката на две средни стойности за една и съща фиксирана структура на агрегата през отчетния период.

Индексът на структурните смени е съотношението на две средни стойности, изчислени за различна структура на агрегата, но с постоянна стойност на индексирания индекс в базовия период.

Между индексите на променлив, фиксиран състав има връзка. Индексът на променливия състав винаги ще бъде равен на продукцията на индексите с фиксиран състав и структурни смени.

Индекси на променлив, постоянен състав и структурни смени са общи индекси. Те показват промяната в средната стойност на индексирания индекс.

Промяна в средната цена на придобиване.

1) индекс на разходите за променлив състав

- обемите на производство съответно през отчетния и референтния период

- производствените разходи през отчетния и референтния период, съответно.

С помощта на индекс с променлив състав се наблюдава обща промяна в средната себестойност

2) индекс на разходите за постоянен състав

С помощта на индекс на постоянен състав има промяна в средната себестойност поради промяна в себестойността във всяка от групите.

3) индексът на структурните смени.

Използвайки индекса на структурните смени, има промяна в средната себестойност поради промяна в структурата на производството.

Общата абсолютна промяна в средната себестойност

Промяна в цената чрез промяна на себестойността

Чрез промяна на структурата на производството

Средни ценови индекси

Индивидуален индекс на цените

- производствената цена през отчетния и референтния период, съответно

- количеството продукти през отчетния и референтния период съответно

Постоянен ценови индекс

Индекс на структурното смяна

Абсолютна промяна в средната цена

Включително поради промени в цените

Поради промени в структурата на продажбите


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Изгледи: Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.003 секунди)