Акушерство Анатомия Анестезиология Профилактика на ваксини Валеология Ветеринарна медицина Хигиена Болести Имунология Кардиология Неврология Нефрология Онкология Оториноларингология Офталмология Паразитология Педиатрия Първа помощ Психиатрия Пулмология Реанимация Ревматология Зъболекарствена терапия Токсикология Травматология Урология Фармакология Фармация Физиотерапия Ветеринарна медицина Хирургия Ендокринология Епидемиология

Статистическо изследване на ритъма на предприятието (ритмичен коефициент, коефициент на вариация, брой аритмии).

Еднородност - производство на равни дялове за равни периоди от време.

Ритмичност - съответствието на действителното освобождаване с плана (задачата) на дневния график.

Директни индикатори:

- коефициент на ритъма

- коефициент на вариация :

- коефициент на аритмия - сумата от положителните и отрицателните отклонения в продукцията за всеки период (въз основа на процента на изпълнение на плана).

Непреки индикатори : наличието на допълнителни плащания за извънреден труд, изплащане на престой поради вина на предприятието, загуба от брак, заплащане на наказания за къса доставка и ненавременна доставка на продукти, наличие на излишък от остатъчни ПДО и крайни продукти.

Сред вътрешните причини за аритмия често се срещат трудности при маркетинга на продуктите, финансовото състояние на предприятието; ниското ниво на организация на производството, неговата материална и техническа подкрепа. Външни причини - ненавременна доставка на суровини и материали, липса на енергийни ресурси и др.

Приключването на анализа води до разработване на конкретни мерки за премахване на причините за нередовната работа на предприятието


| Дата на прибавяне: 2016-06-06 | Прегледи: 489 | Нарушение на авторски права1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |При използването на материала е необходима връзка към traffbiz.ru ! (0.003 секунди)